A.B.K., s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 05  Banská Bystrica

Telefón: 048/ 415 44 99
                0903 525 139
                0903 545 307

e-mail: abk@abkbb.sk


mapy